اس ام اس عاشقانه شب بخیر

دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 10:10


اس ام اس عاشقانه شب بخیر


خیلی وقت است فراموش کرده ام …
کدامیک را سخت تر می کشم … ؟
رنــــج !
انتظار !
یا نفس را …
اس ام اس عاشقانه شب بخیر


گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز !
اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …


اس ام اس عاشقانه شب بخیر

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”


اس ام اس عاشقانه شب بخیر

نمی دانــم …
چــرا بیــن ایــن همــه آدم
پــیــله کــرده امــ
بــه تــو …
شــاید فــقط با تــو
پــروانــه می شـــوم …برچسب‌ها: اس ام اس عاشقانه